Category

การตลาดสายธรรมชาติ

การตลาดสายธรรมชาติ
March 27, 2020

ไวรัส ไวรัล “Viral Video Marketing”

ไวรัลมีเดีย (Viral Media) ชื่อนี้มาจากการรวมกันของ 2 คำ คือ “Virus-ไวรัส” ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดแพร่กระจายอยู่ตอนนี้ และคำว่า “Oral-ออรัล” คือปาก เพื่อสื่อให้เห็นพฤติกรรมการบอกต่อแบบปากต่อปาก รวมกันเป็น “Viral-ไวรัล"…
การตลาดสายธรรมชาติ
March 18, 2020

พิชัยสงครามซุนจื่อ… สู่การตลาดออนไลน์

ซุนจื่อกล่าวว่า ในการรบถ้ารู้จักกองทัพของเราดี รู้จุดอ่อนจุดแข็งของกองทหาร โอกาสรบชนะจะมีครึ่งหนึ่ง และเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้กองกำลังของข้าศึก รู้ความสามารถของแม่ทัพและกองกำลังของข้าศึกเป็นอย่างดี ก็เรียกได้ว่า “รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” น่าทึ่งมากเมื่อเวลาล่วงมากว่าสองพันหกร้อยปี โลกสมัยใหม่และการตลาดยุคดิจิทัลก็ยังคงใช้หลักคิดนี้ และลงมือทำเป็นขั้นตอนแรกก่อนการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เราเรียกว่า SWOT Analysis
การตลาดสายธรรมชาติ
March 10, 2020

ปลูกข้าวโพด ได้แอปเปิ้ล?

ลงมือปลูกพืชอะไร ย่อมได้ผลของพืชนั้น อยากกินแอ๊ปเปิ้ล ต้องไปตลาด? หรือถ้าจะให้มั่นใจในคุณภาพ หวานกรอบปราศจากสารพิษที่ทุกวันนี้เกษตรกรพากันกระหนํ่าใช้กันอย่างไม่ยั้งมือ เราต้องลงมือปลูกแอ๊ปเปิ้ลเอง! โอวว..ทรงคุณค่าต่อทั้งร่างกายและจิตใจ แค่เริ่มคิดจะปลูกแอ๊ปเปิ้ลเอง รับรองว่า 99.99% โบกมือลาไปแล้ว เพราะอะไร? ทุกคนอยากบริโภคของดีมีคุณภาพไม่ใช่หรือ?
การตลาดสายธรรมชาติ
February 3, 2020

ธุรกิจของคุณ + ดีบุญ = “เรา” เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง เป็นเรื่องของการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก มีรายละเอียดซับซ้อนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญกระบวนการทำงานทั้งหมดต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เราต้องการ การวางแผนการทำงานที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้รู้ว่า”เรา”ต้องการอะไร? กำลังทำอะไร? และยังเดินอยู่บนเส้นทางที่วางไว้หรือไม่?
การตลาดสายธรรมชาติ
January 9, 2020

อาณาจักรมด “How to build a great empire”

มดตัดใบไม้ (leaf-cutter ants) มหัศจรรย์อย่างไร? นอกจากความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารจัดการองค์กร และทีมเวอร์คชั้นเยี่ยมที่ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้ว ตลอดชีวิตของมดพวกนี้จะผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองและชุมชน โดยดำรงชีวิตด้วยการตัดใบไม้เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงราในรังของมัน แล้วก็นำเชื้อราที่ได้ไปเป็นอาหารของตัวอ่อนและมดทุกตัวในรัง จึงถือว่าน่าจะเป็นสัตว์ชนิดแรกของโลกที่รู้จักเทคนิคการทำฟาร์ม